onsdag 2. mars 2011

Erfaringslæring

Gjennom kunnskapsløftet har læring i hverdagen blitt satt på dagsorden. Læringen i hverdagen baserer seg på grunnfjellet for læring, våre erfaringer. Læring blir gjennom dette noe mer enn man gjør en viss perode av livet. Læringen blir en livslang prosess.
For at vi skal oppnå læring basert på erfaringene våre, er det ikke nok å ha mange erfaringer. Vi må kunne bruke og utnytte erfaringene slik at vi lærer. For å lykkes med dette må det skapes distanse til det man erfarer i hverdagen. Samtidig må man være villig til og få muligheten til å tenke over det man har erfart. Først når erfaringene blir reflektert over, vurdert og systematisert er vi på vei til å lære. For å få en god læring må vi i tillegg ha begreper og teorier. Både for å forklare for oss selv og omgivelsene hva vi er i ferd med å lære eller har lært, og for å systematisere og forstå det vi lærer.

4 kommentarer:

 1. Velkommen som blogger Bjørn! -:)
  Jeg tror de to mest sentrale setningene er:
  vi må kunne bruke og utnytte erfaringene slik at vi lærer.
  vi må være villig til og få muligheten til å tenke over det vi erfarer i hverdagen

  Lykke til videre!

  SvarSlett
 2. Hei!
  For å lære av erfaringer må vi være i flytsonen, og det er jo det du skriver.
  Utfordringen for skolelederen blir å legge til rette for at erfaringer skapes.
  Lykke til videre!

  SvarSlett
 3. Learning by doing! Kjempe viktig.
  Vi må alle gjøre oss erfaringer, både gode og dårlige, og lære av disse! Det å ha gode vertøy for å evaluere erfaringer, er noe som må læres gjennom bevisstgjøring.

  SvarSlett
 4. Mange har vært opptatt av sammenhengene mellom erfaringer og læring. Dewey, Piaget, Vygotsky, Lave og Wenger er noen sentrale læringsteoretikere som har dette som et sentralt element i sin teoretisering omkring læring.

  Imidlertid var det kanskje Argyris og Schön (1978) som knyttet begfrepet refleksjon til erfaringene som en betingelse for læring. De snakker om refleksjon over handling, altså noe som en gjør etter handling, altså en påfølgende læringsprosess.
  Den andre måten å se refleksjon på er som refleksjon i handling, altså evnen til å reflektere i handlingen, og kunne endre og justere handlingene underveis.

  I lærernes læring vil begge disse refleksjonsnivåene kunne ha avgjørende betydning

  SvarSlett